Fiscaal: het kadastrale plan voortaan beschikbaar in open source

Het kadastrale percelenplan kan nu door iedereen online geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.

Het kadastrale percelenplan kan nu door iedereen online geraadpleegd worden op de website van de FOD 
Financiën.
Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle 
kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. Dit belangrijke element van het geografische 
informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie omvat voornamelijk de volgende informatie:
- de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde 
gevallen ook materiaal en outillage;
- de straatnamen, adressen, plaatsnamen;
- de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen;
- de administratieve en kadastrale grenzen.
Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om onroerende goederen te visualiseren en te lokaliseren: 
percelen en gebouwen. Het is daarom zeer interessant voor landmeters, architecten, geografen, 
ontwerpbureaus, stedenbouwkundige organisaties, bedrijven en zelfs wandelaars.
Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde 
informatie over de juridische en fysische eigendomswijzigingen. Tot nu toe was het plan alleen 
toegankelijk voor gespecialiseerde doelgroepen. Voortaan kan iedereen het gebruiken om onroerende 
goederen te bekijken en te lokaliseren. Het Belgische kadastrale percelenplan kan geraadpleegd worden 
op de website van de FOD Financiën.

Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. Dit belangrijke element van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie omvat voornamelijk de volgende informatie:
- de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde 
gevallen ook materiaal en outillage;
- de straatnamen, adressen, plaatsnamen;
- de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen;
- de administratieve en kadastrale grenzen.

Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om onroerende goederen te visualiseren en te lokaliseren: percelen en gebouwen. Het is daarom zeer interessant voor landmeters, architecten, geografen, ontwerpbureaus, stedenbouwkundige organisaties, bedrijven en zelfs wandelaars.
Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische eigendomswijzigingen. Tot nu toe was het plan alleen toegankelijk voor gespecialiseerde doelgroepen. Voortaan kan iedereen het gebruiken om onroerende goederen te bekijken en te lokaliseren. Het Belgische kadastrale percelenplan kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be