Fiscaliteit - Fiscaal Memento 2015 online beschikbaar

Sinds deze week is het Fiscaal Memento 2015 in het Nederlands en het Frans (PDF, 2.75 MB) als pdf beschikbaar.

De behandelde onderwerpen zijn:
de directe belastingen:
de personenbelasting (PB)
de vennootschapsbelasting (VenB) 
de rechtspersonenbelasting (RPB)
de voorheffingen en voorafbetalingen
de bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beleggingsvennootschappen …)

de indirecte belastingen:
btw
registratierechten
successierechten
diverse rechten en taksen
accijnzen …

Met dit Fiscaal Memento bieden wij u een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België. Omdat de besproken materie bijzonder complex is, kunnen uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be