Dierentransport: getuigschrift van vakbekwaamheid vereist

Iedere dag worden duizenden dieren voor commerciële doeleinden getransporteerd. Dit transport kan een belangrijke invloed hebben op het welzijn van deze dieren. Om personen die omgaan met dieren bewust te maken van dierenwelzijn moet elke chauffeur vanaf 1 september 2011 over een getuigschrift van vakbekwaamheid beschikken.

Tijdens het transport van levende dieren moet met tal van zaken rekening gehouden worden. Iedere diersoort vereist specifieke aandachtspunten. In opdracht van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid werd een cursus opgesteld voor veevervoerders en verzorgers waarin onderwerpen zoals gedrag en fysiologie (o.a. eet-en drinkbehoeften) van de dieren en het effect van het rijgedrag op het dierenwelzijn aan bod komen. Die cursus is online beschikbaar en de deelnemer moet slagen voor een examen om het getuigschrift te behalen.

Alle chauffeurs van dierentransporten moeten het getuigschrift van vakbekwaamheid in hun bezit hebben vanaf 1 september 2011. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal hierop controles uitvoeren op de weg, in slachthuizen en op veemarkten.

Alle informatie over de cursus, het examen en het inschrijvingsformulier.

Lees het volledige persbericht.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be