ICT:GSM-straling 'mogelijk kankerverwekkend'

Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IAKO) heeft gsm-straling (elektromagnetische radiofrequentievelden) geklasseerd als 'mogelijk kankerverwekkend'. Deze straling komt daardoor in dezelfde categorie  als uitlaatgassen van auto's (groep 2B).

Het IAKO zal het onderzoek op dat vlak verderzetten en adviseert ondertussen de blootstelling aan gsm-straling te beperken door een oortje te gebruiken of te sms’en. De FOD Volksgezondheid publiceert eveneens een reeks tips voor een verstandig gebruik van uw gsm.

Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek maakt deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Meer info op de website van het Internationale Agentschap voor KankeronderzoekExterne link (fr - en) of op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be