Fiscaal:faciliteiten voor btw-belastingplichtigen

Btw-belastingplichtigen kunnen tijdens de zomervakantie van 2011 genieten van enkele faciliteiten voor het indienen van hun aangiften, voor verschuldigde betalingen en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Voor de maandaangiften voor de verrichtingen van juni 2011 en de kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2011 verschuift de uiterste datum van 20 juli naar 10 augustus 2011.

De maandaangiften voor de verrichtingen van juli 2011 kunt u uiterlijk indienen op 9 september 2011 in plaats van 20 augustus 2011.

Voor de betalingen worden alle belastingplichtigen eraan gehouden de verschuldigde btw of voorschot op de normale vervaldata, 20 juli en 20 augustus 2011, te betalen.

Bovendien hebben btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal
2011 en de maandopgave van de intracommunautaire handelingen van juni 2011 in te dienen op uiterlijk 10 augustus 2011 in plaats van 20 juli 2011. De maandopgave van de intracommunautaire handelingen van juli 2011 kan ingediend worden tot 9 september 2011 in plaats van 20 augustus 2011.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be