Commissie schijnzelfstandigen: eindelijk opgericht

Een nieuwe commissie kan beslissen of een samenwerking tussen twee partijen moet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst of als een aannemingscontract. De bindende adviezen van deze commissie moeten meer rechtszekerheid verlenen in de discussie over de schijnzelfstandigheid.

Indien arbeid wordt gepresteerd in ondergeschikt verband is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Vaak worden dergelijke arbeidsverhoudingen echter ten onrechte gekwalificeerd als een samenwerking tussen twee zelfstandigen om te kunnen genieten van het goedkoper sociaalrechtelijk regime d.w.z.:

  • er zijn geen werkgeversbijdragen verschuldigd op de vergoedingen uitgekeerd aan zelfstandigen,
  • men is niet gebonden aan de beschermende bepalingen van de arbeidswetgeving (arbeidsduur, ontslag, nachtarbeid,..).

Indien evenwel door de RSZ of door de arbeidsgerechten, op vordering van de  schijnzelfstandige, besloten wordt tot een herkwalificatie als arbeidsovereenkomst, zijn de financiële gevolgen aanzienlijk. De nieuwe Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie heeft daarom een dubbele opdracht:

  • voor bepaalde beroepssectoren specifieke criteria bepalen (in de 'normatieve kamer'). Via deze criteria moet het makkelijker worden om in concrete situaties te bepalen of iemand werknemer dan wel zelfstandige is.
  • beslissen (via haar ‘administratieve kamer’) over de kwalificatie van een arbeidsrelatie in de individuele gevallen die haar worden voorgelegd.

In volgende drie gevallen kan de administratieve kamer gevat worden:

  • een zelfstandige starter kan op het moment van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds tegelijkertijd een verzoek indienen om uitsluitsel te krijgen over de kwalificatie van zijn prestaties en arbeid.
  • een opdrachtgever die niet zeker is of hij werkelijk opdrachtgever, dan wel werkgever is, kan een concrete situatie voorleggen.
  • beide partijen kunnen gezamenlijk de commissie verzoeken zich uit te spreken over hun concrete arbeidssituatie.


De beslissing van de administratieve afdeling is in principe bindend ten aanzien van de RSZ, de RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen voor een periode van drie jaar.

Bron: BAO

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be