Jobstudenten: daling van de arbeidsongevallen in 2010

Het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kende in 2010 een zeer belangrijke daling t.o. 2009 en bevestigt de dalende tendens die al meer dan 10 jaar aanhoudt.

In vergelijking met 2009 is er een belangrijke daling (-12%) van de frequentie (maat voor het aantal arbeidsongevallen) en ook een daling (-5%)van de ernst (maat voor het aantal dagen arbeidsongeschiktheid).

In vergelijking met 1999 is ook het aantal jobstudenten verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde met 64% en de ernstgraad met 54%.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be